Udskiftning af fuger

W.R. Fuge A/S udfører mange renoveringsopgaver i forbindelse med udskiftning af fuger.

Det kan være i forbindelse med både indvendige og udvendige fuger i vinduer, døre, vådrum, betonelementer, gulve eller trapper.

Ved udskiftning af fuger ved vinduer og døre, bliver de gamle fuger skåret væk inden der afrenses for gamle fugerester. Der isoleres med glasuldfilt før fugning igen, så du kan spare på varmeregningen.